Konsultacje

DRODZY RODZICE!
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE TERMINY KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

Grupa "Motylki"

p. mgr Maria Noga
godzina do ustalenia indywidualnie

p. Katarzyna Kleszcz
środy od godziny 12.00-13.00

Jednocześnie prosimy o wcześniejsze informowanie nauczyciela o chęci skorzystania z konsultacji

W wyznaczonych terminach rodzice mają możliwość zapoznania się z wynikami diagnozy przedszkolnej dziecka. Kontakty w "cztery oczy" stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym dzieckiem i w unikaniu błędów, na jakie narażeni są w swej pracy nauczyciele i rodzice. Odgrywają też niemałą rolę w zdobywaniu przez nich informacji o różnych zasługujących na uwagę kwestiach, związanych z zachowaniem i postępami w rozwoju dziecka, a także niekiedy z jego szczególną sytuacją losową. Prowadzenie konsultacji pedagogicznych przyczynia się do zacieśnienia więzi emocjonalnych między nauczycielem i rodzicem, a także przewartościowanie wzajemnych postaw: istniejącej nieufności zrodzonej z nieśmiałości lub złych doświadczeń rodziców. Taka rozmowa jest procesem wzajemnego oddziaływania a nie tylko zwykłą wymianą myśli i uczuć.

W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia się indywidualnie na spotkanie w innym terminie.
Przedszkolowo.pl logo