Metody pracy

PRIORYTETY - KIERUNKI PLANOWANEJ PRACY

Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej.
Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego.
Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.
Organizowanie aktywności dzieci.


METODY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
opowieść ruchowa
gimnastyka ekspresyjna
gimnastyka rytmiczna
pedagogika zabawy
Metoda Dobrego Startu
relaksacja
bajkoterapia
zabawy paluszkowe
Kinezjologia Denisona


Nauczyciele realizują w grupie :

Program Adaptacyjny,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyki Zdrowotnej,
Program pracy wychowawczo-dydaktycznej,
Program autorski "Terapia poprzez sztukę".

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

cele wychowania i nauczania
działania zorientowane na dziecko,
aktualne pory roku,
święta i uroczystości
tradycje przedszkola(kalendarz imprez)
Przedszkolowo.pl logo