Numery kont bankowych

Opłaty za wyżywienie prosimy wpłacać na numer konta:
55 1050 1227 1000 0023 0092 8328


Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:
60 1050 1227 1000 0023 0115 2696

Na przelewie wpisujemy:
Rok i miesiąc którego dotyczy opłata.
Odbiorca: Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka
Wpisujemy zawsze: opłata za żywienie lub opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA

Przedszkolowo.pl logo