Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 8. 00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8. 00 – 8. 30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8. 30 – 8. 45 Ćwiczenia poranne.

8. 45 – 9. 00 Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne.

9. 00 – 9. 30 Śniadanie.

9. 30 – 11. 00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

11. 00 – 11. 45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

11. 45 – 12. 00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.

12. 00 – 12. 30 Obiad.

12. 30 – 13. 00 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek – wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

13.00 – 13.30 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13. 30 – 13. 45 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.

13. 45 – 14. 00 Podwieczorek

14. 00 – 16. 00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Porządkowanie sali.

Komunikat 2012-09-04, 22:24 | autor: administrator strony
Przedszkolowo.pl logo