Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli
Nabór do prowadzonych przez miasto przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2020/2021.
Ważne informacjeHarmonogram rekrutacji
https://drive.google.com/open?id=1b65rcorsOiIgDaF4CFY-aUcjzOk5ENiS

Informacje szczegółowe dotyczące rekrutacji
https://drive.google.com/open?id=17_lCzK4UjwNfAI2lgiSNwXwPkTIbz7P4

Nabór do prowadzonych przez miasto przedszkoli
https://drive.google.com/open?id=1lww59U2Ue9iZ4sb3PnCTZ98sXI-pZSFf

Dokumenty do pobrania:Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
https://drive.google.com/open?id=1VsNY5qQtlLG7jaIjq7ElXGgw_QNZ5MBk

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
https://drive.google.com/open?id=1W3avEX4D1qPB9_gu3Jzjh8AyASBNSNH1

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
https://drive.google.com/open?id=1RlxqGB4bIg7sLt1oXWn1NLdOKtMvPSfR

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
https://drive.google.com/open?id=1uU-lNvqi8p8_Wnduu6WSEX43rqvLYUHU

Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej obojga rodziców (prawnych opiekunów), lub samotnego rodzica
https://drive.google.com/open?id=1ODScC2Gwm3ss21wjNBpgGNEW8BT3beTe

Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym
https://drive.google.com/open?id=1xrXax6pfCTFMa897gwOXs398_lnW3RCP

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole
https://drive.google.com/open?id=1HLG9eAMBWCHwobT1MDKKqw0GbUFirwch
Przedszkolowo.pl logo