Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci, integracja grup dziecięcych, kontakty indywidualne z rodzicami, praca indywidualna, ćwiczenia poranne, zabawy i gry dydaktyczne
8.30 – 9.00 Przygotowanie do śniadania i śniadanie dzieci młodsze
9.00 – 10.30 Tworzenie sytuacji edukacyjnych wynikających z realizacji treści programowych, spacery i wycieczki dzieci młodsze
10.30 - 10.45 Drugie śniadanko
10.45 – 11.15 Zabawy i zajęcia wg zainteresowań dzieci - wspólnie, dzieci z obu grup na sali zbiorczej
11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu
11.30 – 12.00 Obiad
12.00 – 13.30 Odpoczynek poobiedni – dzieci młodsze.Zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia plastyczne, zabawy tematyczne - dzieci starsze
13.30 – 14.00 Podwieczorek
14.30 – 16.00 Rozchodzenie się dzieci, integracja grup dziecięcych, gry i zabawy organizowane przez nauczyciela, gry stolikowe, planszowe, zabawy dowolne, zabawy przy muzyce

8.00 - 8.30 Religia, dzieci starsze
8.00 - 12.00 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z obu grupREALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GODZ. OD 8.00- 13.00


Przedszkolowo.pl logo