O PRZEDSZKOLU

Nasze przedszkole zapewnia:

Fachową i troskliwą opiekę w godzinach:
6.00 do 16.00

Trzy smaczne i zdrowe posiłki (również dla dzieci ze specjalną dietą).

Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się
w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Największym plusem w placówce jest praca w grupach łączonych która zapewnia dzieciom w różnym wieku szeroki kontakt społeczny.Dzieci chętnie uczą się od siebie nawzajem. Dzielą się pomysłami, przekazują wiedzę oraz uczą się wyrażania emocji przez naśladownictwo, dawanie rad, wypełnianie poleceń, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, a także wchodzenie w relacje. Właśnie te pozytywne zachowania wykorzystuje się w naszej placówce tworząc i organizując pracę w grupach łączonych, czyli takich, w których rozpiętość wieku między dziećmi mającymi wspólne zajęcia w jednej sali wynosi od 3 do 5 lat.

Zajęcia i program w takich grupach są zorganizowane tak, aby umożliwić każdemu dziecku wkład w wykonanie zadania i pracę w jego własnym tempie.Programy zgodne z wymaganiami MEN.
Przedszkolowo.pl logo