Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

WAŻNE - FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK

Funkcjonowanie prowadzonych przez Miasto Będzin

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku:Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii rząd wprowadził kolejne czasowe ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i żłobków.

Przedszkola i oddziały przedszkolne

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.


FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK:

https://drive.google.com/file/d/1z3BkXKX_gDJrIVxOs2ofWmB7NjDnleYc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1GozPS-pB8p5NSSNuYnmTFLu9UHwa3IPQ/view?usp=sharing

ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 26.03.21

https://drive.google.com/file/d/19aNp9KI5O_QHbPYearrg3SWecIU7dCcZ/view?usp=sharing
Komunikat 2021-03-28, 23:25 | autor: Katarzyna Warowiec
Przedszkolowo.pl logo