Rada rodziców

Skład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca
Mama Mateusza
Zastępca przewodniczącej
Mama Szymona
Skarbnik
Mama Igora Ł.
Przedszkolowo.pl logo